Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoạt động của doanh nghiệp và thị trường, đảm bảo giúp cho các doanh nghiệp hướng đến các thị trường tiềm năng. Nói cách khác nó có nhiệm vụ tạo ra khách…

Xem thêm